top of page

תקנון האתר

אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. 

1. האתר המופעל על ידי נטורלגרופיז או מי מטעמם. 

2. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון רבים מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הינה לשני המינים.

3. האתר נטורלגרופיז שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוחות לא יהיו כל טענות כלפי נטורל גרופיז בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

4. נטורלגרופיז לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

5. שעות פעילות ומועדי אספקה: שעות הפעילות של נטורלגרופיז  הינן: ימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00

6. הזמנה באתר נטורלגרופיז אפשרית בכל שעות היממה, ומשלוח עד הבית יסופק עד 3 ימי עבודה מיום ההזמנה.

7. לקוחות שמסרו פרטי משלוח שגויים או שלא היו זמינים לקבלת החבילה ועקב כך המוצרים הוחזרו לשולח, על הלקוחות לפנות ביוזמתם לנטורלגרופיז ולמסור כתובת אספקה נכונה או להיות זמין בשעות הפעילות של נטורלגרופיז. כמו כן עבור המשלוח הנוסף ישלמו הלקוחות דמי משלוח בשנית.

8. התשלום: אנו מקבלים את כל כרטיסי האשראי: ויזה, מאסטרכרד ואמריקן אקספרס . ניתן לשלם גם בהעברה בנקאית, או ביט (לפרטי ביט או העברה כתבו לנו בדף צור קשר או בצ'אט) כל המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ כחוק.
9. שימו לב, הזמנות בסכום הנמוך מ-990 שקלים לא יחולו עליהם הנחת קבוצה.
10.נטורלגרופיז שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו /או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.

11. ביטול עסקה: ישנו דף הסברים מפורט ומובן באתר זה.

12. מגוון המוצרים המוצג באתר יקבע על ידי נטורלגרופיז והיא אינה מחויבת בכל דרך שהיא לקיום מגוון כלשהו של מוצרים. מגוון המוצרים המוצג באתר עשוי להשתנות מעת לעת. אופן הצגת המוצרים באתר נקבע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של נטורלגרופיז והתמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.

13. אנו מתנצלים מראש על אי נעימות שעלולה להיגרם כתוצאה ממחסור במלאי של מוצר מסוים. באם המוצר שהזמנתם אינו נמצא במלאי, נציג שלנו יצור עמכם קשר טלפוני בכדי להתייעץ כיצד תרצו שההזמנה תטופל.

14. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתה של נטורלגרופיז.

15. אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לוודא שמידע שמופיע באתר הינו מדויק ומעודכן. אנו שומרים את הזכות לעדכן מידע זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אנו לא נהיה אחראיים לכל נזק שיגרם בעקבות מידע שאינו מדויק או שחסר באתר.

16. המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה כל עוד הם במלאי. המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים ותקפים אך ורק בתחומי מדינת ישראל. עדכון מחירים ומוצרים יעשה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. במקרה שמוצר מסוים פורסם באתר במחיר שגוי, שומרת החברה את הזכות לסרב להזמנה או לבטלה.

17. על הלקוחות לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר להם בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון על הלקוחות להודיע על כך דרך שליחת מייל באופן מיידי לנטורלגרופיז. נטורלגרופיז תטפל בבעייםו של הלקוחות כפי שדורש החוק.

18. על ההתקשרות בין הלקוחות לבין נטורלגרופיז ובמסירת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. נטורלגרופיז והלקוחות מצהירים כי עשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל-אביב יפו בלבד.

19. נטורלגרופיז אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוחות נטורלגרופיז ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר נטורלגרופיז ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוחות ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת ע"י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע"י צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע"י צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוחות בנטורלגרופיז וכד'.

20. הלקוחות ישאו באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם להם ו/או לנטורלגרופיז ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצעו בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתם, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות וכד'.

21. הלקוחות פוטרים את נטורלגרופיז מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם להם ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

22. נטורלגרופיז לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוחות ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בנטורל גרופיז ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לנטורלגרופיז והכול בכפוף לאחריות החלה ע"פ כל דין.

23. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא נטורלגרופיז בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוחות.

24. הקניין הרוחני באתר נטורלגרופיז, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של נטורלגרופיז או של צדדים שלישיים שנטורלגרופיז קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

25. נטורלגרופיז שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

26. כל אזכור בקטלוגים שונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוחות ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

27. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, השימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב מנטורלגרופיז.

28. סודיות ופרטיות

א. כל פרטיהם האישים של המשתמשים (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה ויעשה בהם שימוש לצורך מסירת מסרים פרסומיים, בכל מסרון תיהיה אפשרות ביטול ויציאה מהמאגר.

ב. החברה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.

ג. החברה תוכל להשתמש בפרטיהם האישיים של המשתמשים, ללא זיהוי המשתמשים הספציפים, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ד. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

ה. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב - "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמשים מסרבים לקבל cookies.

ו. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של החברה ולא יועבר לצד ג'.

ז. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

29. נטורלגרופיז עושה כל שביכולתה לשמור על זכויות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר. במידה שחומר או פריט מידע שהועלה לאתר מפר בתום לב את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט, כתבו לנו ואנו מתחייבים לתקן ולהסיר את החומר מן האתר, ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלו.

© כל הזכויות שמורות לנטורלגרופיז ישראל 2020

bottom of page